2011-05-05

                                                                     Дотуур хувцасгүй
                                                                      Хүрэм байхгүй
                                                                      Гутал ч үгүй
                                                                      Будаг үгүй
                                                            Гоёл чимэглэл байхгүй
                                                         Нүв нүцгэн сэтгэл үзэсгэлэнтэй

1 comment: