2012-12-18

 
Нээлттэй нүд минь юуг ч хардаггүй.
Нүдээ анив...
Living is Easy with Eyes Closed.” ― John Lennon
 

2012-12-17

 

                          шөнийн, эсвэл үүрийн далайд хандан уйлаад,
                                  бүр цурхиран уйлаад нулимс бүхнээ тэнд үлдээхсэн.