2012-02-29

*

                          Гуниг минь хязгааргүй мэт
                      Гунигаа би алс...алсруу шидчихмээр
                         Гуниг хаяагдсан чимээг хүлээнэ
                           Гэвч аниргүй..Харанхуйруу...