2011-09-04

Хувь тавиланг маань урьдаас  хэн нэгэн зохиодог уу?
Эсвэл
Хожим хойноос эргэн хараад зааж байдаг юм уу?

2011-09-01

                            
                                               Бодол+Сэтгэл+Нүд+Хацар=Нүлимс

                                                               1 %-ус
                                                                      =
                                                                         99%-мэдрэмж
                                 

                                              хар бол миний мэдэх хамгийн тод өнгө