2012-03-03

*

Алсад одох тэр зам нь тод сайхан гэгээтэй байг!                                                                                                                                         Энд чи байхгүй болсонч,сэтгэл зүрх бодол оюунд минь чи тэр чигтээ байсаааар байгаа... 1994-2012