2012-04-18                      Шувууд байсан нэгэн газраасаа зэрэг нисэн одох шиг-эзгүйрэл,хоосрол ...

2012-04-15

*                                           
                                               Гунигийг гунигтай харьцуулж болдоггүй.