2011-06-04

                                                                   БИ
                                                                Тэнгэр
                                                                 ертөнц
                                                                 газрын
                                                           гурван нутагтан
                                                                     БИ
                                                                 Диваажин
                                                                 Амьдрал
                                                              Тамын дундах 
                                                               ...ертөнц....

2011-06-03

Mагадгүй

                                                          Зүрх өвтгөгч
                                                         Хайр гомдоогч
                                                         Сэтгэл тураагч

Red again!