2011-04-20

                                                                    чи чимээ гаргагч
                                                                   чи агаар хороогч
                                                                чи өөрийгөө мэдрэгч
                                                             чи сайхан бүхэнд дурлагч...
                 
                                                      Т....л

No comments:

Post a Comment