2011-03-05

сэтгэл уруу хийсэн аялал 2


аялал үргэлжлэв...
энд яагад ийм чимээ аниргүй байна?
сэтгэлээсээ би сэтгэлээ хайлаа ...
гэтэл сэтгэл минь нуугдчихаж
сэтгэлийн гүнд чимээ аниргүй ганцаардсан айсан байлаа

No comments:

Post a Comment