2013-09-16

13.12

Ээжээсээ би төрж байсан агшинаа л санадаг юм
Түүнээс хойшхи зүйл нь...бодит зүйл байгаагүй мэт бүдэгхэн

No comments:

Post a Comment