2012-12-18

 
Нээлттэй нүд минь юуг ч хардаггүй.
Нүдээ анив...
Living is Easy with Eyes Closed.” ― John Lennon
 

No comments:

Post a Comment