2012-12-17

 

                          шөнийн, эсвэл үүрийн далайд хандан уйлаад,
                                  бүр цурхиран уйлаад нулимс бүхнээ тэнд үлдээхсэн.

No comments:

Post a Comment