2011-04-10

Үнэн

                                                      Гэгээ үгүй байлаа
                                                      Сар гарсан байлаа
                                                 Түүнтэй ярилцаж байлаа
                                                         Бие биедээ дасаж байлаа
                                                   Надад тэр өөрөөсөө өглөө
                                                       Өглөө сэрлээ
                                                     Зүүд байлаа
                                                            Гараа үзлээ
                                                    Гэгээ байлаа
                                                     Бодит байсан байлаа
                                                    Сарыг хүлээлээ...
                                                  

                                                                               Д.Төгсжаргал  

No comments:

Post a Comment