2011-04-07

                                               Би дүлий,миний ертөнц аниргүй.
                                    Би сохор,миний ертөнц харанхуй.
                         Би хэлгүй,миний ертөнц нууц.
             Би сэтгэлгүй,миний ертөнц хоосон.Д.Төгсжаргал

No comments:

Post a Comment