2011-04-06

.

Үхсэн хүний дүрд би
Үнэндээ ганцхан удаа тогломоор байна
Нижигнэсэн их алга ташилтан дор
Нэг их сайхан үхмээр байна..

No comments:

Post a Comment