2011-03-04

сэтгэл уруу хийсэн аялал

уйлж,бас инээсэн байна.
дүүрэн бас хоосон байна.
халуун бас хүйтэн байна.
илүү бас дутуу зүйл байхгүй байна.
ил бас гүн зүйлс байна...

No comments:

Post a Comment